{tocify} $title = {Mục lục bài viết}


  

Code imacros auto run multiple account with no checkpoint throught cookie and many features as: 
- random comment on status
- like friend  
- auto post group
- auto share post
- random time wait
- spin content

Nguyễn Mạnh nói...

Mình cần viết script để market cho facebook, tư vấn nhé

Rubyweb nói...

Oki bạn, kết bạn với mình qua zalo 037 561 3351 nhé

Đăng nhận xét

Rubyweb Thiết kế website chuyên nghiệp

Để trải nghiệm dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp tại Rubyweb.net

Để trải nghiệm dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp

Chat Zalo
037.561.3351